Boekhouden
wijzer.nl

is in ontwikkeling uiterlijk 1-1-17 live.

Online boekhoudprogramma's, het zijn er VEEL. De overeenkomsten zijn groot en prijzen lopen uiteen. Toch zijn er wel degelijk verschillen in functionaliteit.

Boekhoudenwijzer.nl zoekt momenteel naar deze verschillen door boekhoudpakketten ├ęcht met elkaar te vergelijken.

U heeft een online boekhoudprogramma ontwikkeld en wenst meer gebruikers? Neem dan contact met ons op.

T 046 204 11 67 | E info@boekhoudenwijzer.nl | Boekhoudenwijzer.nl